Otvorena vrata / Radionica


Poštovani čitatelji,

Informatički klub u suradnji s udrugom Hrvatsko društvo za robotiku (HDR) održati će radionicu s ciljem predstavljanja projekta Uvod u robotiku.

Projekt Uvod u robotiku kao cilj želi postići veću uključenost djece i obrazovnih ustanova u području STEM.

Više o projektu: https://udruga-hdr.hr/o-projektu/


Lokacija i termini:

Pučko otvoreno učilište (POU) Ivanić-Grad

Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad

Mala sala (Nakon ulaska u POU prva vrata lijevo)

ČETVRTAK (14.10.2021.) | 16:00 – 20:00

PETAK (15.10.2021.) | 16:00 – 20:00