Zamolba za donacijama

Poštovani građani djeca našeg kluba prijavljeni su na međunarodno robotičko natjecanje RCJ Austria open 2019, koja će se održati u Innsbrucku (Austria) u vremenskom periodu od 25./27.04.2019.g., poradi manjka sredstava i redovnih priljeva još nismo prikupili dovoljnu svotu koja bi u potpunosti pokrila troškove odlaska na navedeno natjecanje, stoga molimo građane dobrih namjera da podrže ovakve aktivnosti na koje smo aplicirali.

Ukoliko pribavimo više sredstava od predviđenog isto ćemo uložiti u buduće projekte koje imamo u vidu.

Sve donacije možete uplatiti na PBZ račun kluba br: HR1823400091100139664 sa naznakom „donacija za RCJ Austria

Unaprijed se zahvaljujemo.

I.K. “NET” team