Pravila natjecanja Logo lige


S ciljem popularizacije programiranja među najmlađim učenicima Hrvatski savez informatičara je u 2016. godini pokrenuo program Hrvatska Logo Liga. Riječ je o natjecanju u programiranju u programskom jeziku Logo koje se provodi kroz šest kola tijekom školske godine, te na kojem mogu sudjelovati svi učenici osnovnih škola Republike Hrvatske.
Tijekom školske godine 2015/2016 održana je pilot sezona s dva kola, prošle školske godine prva sezona u punom opsegu, dok se ove školske godine natjecanja održavaju kroz šest kola natjecanja, od listopada 2017. do ožujka 2018. godine.

Ekipe
Natjecanje je namijenjeno učenicima osnovnih škola, od 1. do 8. razreda, organiziranih u ekipe svojih škola, informatičkih klubova, udruga ili neformalnih inicijativa. Natjecati se mogu i djeca predškolskog uzrasta, kao i svi stariji od 8. razreda, lokalno u neslužbenoj konkurenciji.
Jedan učenik se može natjecati samo za jednu ekipu i tijekom jedne natjecateljske sezone u pravilu ne može mijenjati ekipu za koju se natječe.
Broj natjecatelja u jednoj ekipi nije ograničen, a ekipa se može sastojati i od samo jednog natjecatelja.

Voditelji ekipa
Svaka ekipa mora imati voditelja (nastavnik ili profesor informatike ili srodnog predmeta ili stariji član kluba/udruge), koji se brine za organizaciju natjecanja i zadužen je za poštivanje pravila i za regularnost natjecanja.

Prijava ekipe za natjecanje
Ekipe koje žele sudjelovati u ovom programu moraju se prijaviti za natjecanje tako da voditelj ekipe postupi prema uputama na stranici http://logoliga.hsin.hr/prijava/

Natjecanje
Za svako kolo natjecanja bit će pripremljeno osam zadataka različite težine s različitim brojem bodova. Zadaci se rješavaju u programskom jeziku Logo, koristeći FMSLogo, a natjecanje traje tri sata (180 min).
Natjecanje se može provesti unutar zadanog perioda za pojedino kolo (u pravilu jedanaest dana, od petka do ponedjeljka), a o točnom terminu odlučuje voditelj ekipe u dogovoru s članovima ekipe.
Najranije sat vremena prije početka dogovorenog termina natjecanja, voditelj ekipe dužan je sa Sustava za natjecanje preuzeti zadatke, tiskati ih i umnožiti u potrebnom broju primjeraka (za svakog natjecatelja po jedan komplet zadataka).
Za vrijeme natjecanja, natjecateljsko računalo ni na kakav način ne smije biti u mogućnosti komunicirati s nekim drugim elektroničkim uređajima, a raspored računala u prostoriji u kojoj se natjecanje odvija mora biti takav da prepisivanje i razgovor između natjecatelja ili ostalih prisutnih osoba bude onemogućeno.

Evaluacija
Odmah (a najkasnije sat vremena) po završetku natjecanja, voditelj ekipe organizatoru šalje natjecateljska rješenja.
Nakon toga voditelj preuzima test podatke i evaluira natjecateljska rješenja. Svaki test podatak nosi određeni broj bodova, a broj bodova za neki zadatak jednak je zbroju svih bodova po test podacima za taj zadatak.
Nakon evaluacije svih rješenja za sve učenike iz svoje ekipe (a najkasnije 24 sata nakon preuzimanja zadataka), voditelj bodove za sve svoje natjecatelje unosi u Sustav.

Rezultati
Nakon završetka pojedinog kola natjecanja, na web stranicama Hrvatske Logo Lige objavljuju se pojedinačni i ekipni rezultati za tekuće kolo, kao i ukupni rezultati za sva do tada održana kola natjecanja.
Pojedinačni rezultati se objavljuju za svaki razred posebno, kao i za sve natjecatelje zajedno.
Ekipni rezultati se objavljuju tako da se u obzir uzimaju tri najbolja rezultata iz svake ekipe.

Objava zadataka, test podataka i rješenja
Nakon završetka pojedinog kola natjecanja, na web stranicama Hrvatske Logo Lige objavljuju se zadaci, test podaci i službena rješenja svih zadataka.

Kontakt
Za sva pitanja na raspolaganju smo putem e-mail adrese logoliga@hsin.hr.