Natjecanje u informatici

Ekipe
Pravo natjecanja imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, organizirani u ekipe svojih škola, informatičkih klubova ili udruga.
Jednu školu ili klub/udrugu može predstavljati najviše jedna ekipa, a jedan učenik može se natjecati samo za jednu ekipu i tijekom jedne natjecateljske sezone ne može mijenjati ekipu za koju se natječe.
Broj natjecatelja u jednoj ekipi nije ograničen, a ekipa se može sastojati i od samo jednog natjecatelja.
Voditelji ekipa
Svaka ekipa mora imati voditelja (nastavnik ili profesor informatike ili stariji član kluba/udruge), koji se brine za organizaciju natjecanja i odgovara za tajnost zadataka, poštivanje pravila i regularnost natjecanja.
Natjecanje
Natjecanje mora početi najranije u 8:30, a najkasnije u 9:30 sati, i traje 3 sata. Voditelj ekipe, najkasnije 30 minuta nakon početka natjecanja, mora javiti točno vrijeme kada je natjecanje počelo. Na Sustavu za informatička natjecanja, zadaci će se pojaviti na dan natjecanja u 8:00 sati ujutro.
Dovoljno vremena prije početka natjecanja, voditelji ekipe dužni su se prijaviti na Sustav, preuzeti zadatke, tiskati ih i umnožiti u potrebnom broju primjeraka, za svakog natjecatelja po jedan komplet zadataka.
Za svako kolo natjecanja bit će pripremljeno 8 zadataka s različitim brojem bodova, rangiranih po težini od kojih će prva četiri biti primjerenija učenicima osnovnih škola. Svaki natjecatelj može rješavati bilo koji zadatak po svom izboru, te će biti objavljeni bodovi svih 8 zadataka, ali ukupni broj osvojenih bodova bit će jednak zbroju bodova 5 zadataka koji tom natjecatelju ukupno donose najviše bodova.
Za vrijeme natjecanja, natjecateljsko računalo ni na kakav način ne smije biti u mogućnosti komunicirati s nekim drugim elektroničkim uređajima, a raspored računala u prostoriji u kojoj se natjecanje odvija mora biti takav da prepisivanje i razgovor između natjecatelja ili ostalih prisutnih osoba bude onemogućen. Natjecatelji ne smiju sa sobom donijeti nikakve elektroničke uređaje, medije za pohranu podataka kao ni pisane materijale. Također, voditelj ekipe dužan je svim natjecateljima osigurati nesmetane uvjete za natjecanje.
Tijekom natjecanja, voditelj ekipe dužan je biti prijavljen na Sustav i pratiti eventualne obavijesti poslane od strane Povjerenstva.
Nakon završetka natjecanja, test podaci bit će dostupni za preuzimanje na Sustavu.
Radi važnosti ovog međunarodno priznatog Internet natjecanja HSIN-a, voditelji prijavljenih ekipa trebaju se strogo pridržavati ovih pravila, u protivnom ekipe će biti sankcionirane od organizatora.
Također, svi pojedinci za koje se nedvojbeno utvrdi da su se na bilo koji način okoristili nekim nepoštenim radnjama, bit će sankcionirani i/ili diskvalificirani.
Programski jezici
Dozvoljeni programski jezici su PythonPascalCC++ i Java.
Na sustav za informatička natjecanja šalje se izvorni kod natjecateljskih rješenja. Izvorni kod na sustavu se prevodi pomoću sljedećih prevoditelja:
C … gcc 4.7.2 s argumentima “-std=c99 -O2 -static -s -lm”
C++ … g++ 4.7.2 s argumentima “-O2 -static -s -lm”
C++11 … g++ 4.8.2 s argumentima “-std=c++0x -O2 -static -s -lm”
Pascal … fpc 2.6.2-6 s argumentima “-O1 -XS”
Java … javac 1.6.0_32
Python 2 … python 2.7.3
Python 3 … python 3.4.2
Napomena za natjecatelje koji će zadatke rješavati u programskom jeziku Java:
Prije slanja rješenja na sustav Sustav za informatička natjecanja, molimo vas da:
– nazovete datoteku s izvornim kodom “Main.java”
– klasu koja sadrži metodu “main” nazovete “Main”
– ako se klasa nalazi unutar nekog paketa, izvadite ju iz paketa (uklonite početnu liniju koja počinje s “package”)
Evaluacija
Voditelj ekipe putem Sustava evaluira rješenja natjecatelja iz svoje ekipe. Sva rješenja moraju biti poslana najkasnije u roku od 1 sata nakon završetka natjecanja, jer naknadna slanja neće biti dozvoljena.
Nije dozvoljeno slanje rješenja na evaluator prije nego natjecatelj završi s rješavanjem svih svojih zadataka, te ih ne smije naknadno mijenjati.
Učenikova rješenja dozvoljeno je slati na Sustav tek nakon što je učenik završio s rješavanjem svih svojih zadataka. Ponovno slanje nekog rješenja općenito nije dozvoljeno, osim u sljedećim slučajevima:
– compile greška na evaluatoru,
– prekoračenje memorijskog ograničenja na svim test podacima (uključujući one iz teksta zadatka).
U ovim slučajevima nije potrebno obavijestiti organizatore o ponovnom slanju. Ako se nije dogodio ni jedan od ovih slučajeva, a svejedno smatrate da je ponovno slanje učenikova rješenja opravdano, smijete ga ponovno poslati, ali tada ste dužni obavijestiti organizatore putem Sustava o razlogu ponovnog slanja, o čemu će organizatori donijeti konačnu odluku.
Nepridržavanje ovog pravila može rezultirati diskvalifikacijom.
U nekim zadacima test podaci mogu biti grupirani; u tom slučaju bodove za pojedinu grupu učenik osvaja samo ako je njegov program uspješno riješio sve test podatke u toj grupi.
Objava zadataka, test podataka i rješenja
Najkasnije 24 sata nakon završetka natjecanja, na web stranicama HSIN-a objavljuju se zadaci i test podaci, dok se službena rješenja svih zadataka objavljuju nešto kasnije.
Žalbe
Žalbe se podnose email-om unutar 48 sati od završetka natjecanja. O žalbi odlučuje Povjerenstvo za izradu zadataka i njihova odluka je konačna.
Rezultati
Nakon završetka COCI natjecanja (kako rezultati HONI natjecanja ne bi bili vidljivi COCI natjecateljima), na web stranicama Hrvatskog otvorenog natjecanja iz informatike objavljuju se neslužbeni pojedinačni i ekipni rezultati za tekuće kolo, kao i ukupni rezultati za sva do tada održana kola natjecanja.
Po isteku roka za žalbe, objavljuju se službeni rezultati.

Pojedinačni rezultati se objavljuju:

  • za svaki razred posebno
  • za sve učenike osnovnih škola zajedno
  • za sve učenike srednjih škola zajedno
  • za sve učenike zajedno

Ekipni rezultati se objavljuju kao:

  • ekipni rezultati učenika osnovnih škola (tri najbolja rezultata iz svake ekipe – samo od učenika osnovnih škola)
  • ekipni rezultati učenika srednjih škola (tri najbolja rezultata iz svake ekipe – samo od učenika srednjih škola)
  • ukupni ekipni rezultati (tri najbolja rezultata iz svake ekipe)
Objava natjecateljskih rješenja
Istovremeno s rezultatima, javno se objavljuju i rješenja svih natjecatelja, kako bi se na taj način svi natjecatelji međusobno mogli upoznati s različitim načinima rješavanja istog zadatka, a i smanjila mogućnost eventualnih nepravilnosti.
Kontakt
Za sve upite pišite na email adresu honi@hsin.hr