Škola robotike

ROBOTIKA ( CoSpace Robot, CM liga, LEGO Mindstorm )

 

 

Makeblock ( CM liga )

Makeblock je firma koja prednjači u STEM edukaciji djece ali i njihovih roditelja. Njihovi proizvodi su namijenjeni obrazovnim ustanovama ali i kućanstvima u svrhu povezivanja tehnologije i učenja.

U Republici Hrvatskoj je započeta 2014. godine liga “Croatian Makers” koja ima za cilj širiti STEM vrijednosti. Pokrenuo je ligu “Institut za razvoj i inovativnost mladih” ( “IRIM” ).

Edukacija se vrši na “mBot” robotima je na software-u “mBlock 3”. Program koristi “Arduino” platformu za jezik robota.

Cilj je upoznavanje mlađih dobnih skupina s tehnologijom budućnosti kroz interaktivnu nastavu i edukaciju.

Više na linkovima : MAKEBLOCK, CROATIAN MAKERS

 

CoSpace Robot ( Junior Rescue Line )

CoSpace Robot je dizajnirane od strane “ARICC”-a koji je dio “Singapore Polytechnic”. Težnja je povezivanje 3D virtualnog svijeta i stvarnog svijeta. Zbog toga program ( software ) koristi 3D virtualnu tehnologiju kako bi oni koji ga koristi predočili si funkcije i mogućnosti robota u stvarnosti.

Grana koja je u našoj edukaciji je “RoboCupJunior RescueLine”. Cilj je prikupljanje poena s robotom na mapi te njihovo sigurno odlaganje na određenu površinu, program koji se izovdi mora biti komplesan jer se radi o mapi s preprekama i puno drugih elemenata.

Više na linkovima : COSPACEROBOT, SINGAPORE POLYTECHNIC, ARICC, ROBOCUPJUNIOR

 

LEGO Mindstorm

“Mindstorm” je proizvod “LEGO” kompanije, uz širenje svijesti o tehnologiji i robota uvidjelo se da sama edukacije može biti zabavna i nimalo teška.

Program ( software ) koji se koristi u edukaciji je “Mindstorm EV3”. U njemu je potrebno programirati funkcije i pokrete robota koje on treba napraviti na tematskoj mapi.

Uz samo programiranje se u edukaciji naglašava da se tematika mape mora obraditi te članovi koji se natječu moraju i izraditi prigodne radove i naučili potrebno znanje koje se vrednuje u ukupnim bodovima.

Više na linku : MINDSTORM