Programiranje

Logo

Program koji se iskazao kao najkvalitetnije rješenje za približavanje programiranja onima kojima je to novina. Kao i svaka apstraktna disciplina programiranje se najlakše uči kada iz napisanih riječi/slogova proizlazi nekakav definirani rezultat. U programu Logo osnovni zadatak je nacrtati geometrijske likove, za njihovo crtanje se koriste pojmovi koji su isti u objašnjenu u matematici i engleskom jeziku. Osnovnoškolci brzo uče i usvajaju potrebno znanje za razumijevanje tematike, zbog lakoće usvajanja gradiva postoji i ona natjecateljska strana koja budi žudnju za još većim trudom u programiranju. U Logo postoje školska, županijska i državna natjecanja koja su organizirtana od strane obrazovnih ustanova dok postoji i Logo liga koja se kroz školsku godinu odvija u 6 kola gdje se mogu natjecati i škole i udruge i klubovi kao što je naš.

C++

Nakon što se usvoji dovoljno znanja iz Logo-a dolazi programiranje u jednim od najviše korištenih programskih jezika u svijetu. C++ koji koriste đaci sadrži zadatke od strane HONI-a koji su proceduralnog tipa gdje se koriste većinom matematičkim zadatcima. Programski jezik koji se u današnjem svijetu koristi većinom u izradi videoigara đaci usvajaju postepeno, velika je različitost sintaksa pisanja koda u Logo-u i C++-u. Jako je važno njegovo usvajanje jer se ono nadovezuke na robotiku koju koriste mnogi programi, ti programi koji služe za programiranje kretnje robota imaju svoje uređivaće koji koriste sintaksu C++-a ili običnog C-a. Natjecanja su koncipirana u 6 kola na kojima mogu sudjelovati škole, udruge i klubovi.