Programiranje


TEČAJBROJ SATIIZNOS TEČAJA
Osnovni tečaj CSS-a16 sati Cijena za građane - 350 kn
Cijena za članove IK NET-a - 250 kn
Osnovni tečaj SQL-a16 satiCijena za građane - 350 kn
Cijena za članove IK NET-a - 250 kn
Osnovni tečaj PHP-a16 satiCijena za građane - 350 kn
Cijena za članove IK NET-a - 250 kn
Osnovni tečaj JavaScript-a16 satiCijena za građane - 350 kn
Cijena za članove IK NET-a - 250 kn
Osnovni tečaj HTML-a16 satiCijena za građane - 350 kn
Cijena za članove IK NET-a - 250 kn
PRIJAVE MOŽETE POSLATI PUTEM OVOG OBRASCA