CoSpaceRJ

CoSpace Robot koji je napravljen od strane ARRIC-a iz Singapore Polytechnic sadrži fizičkog robota, virtualnog robota i simulatora. Novi koncept koji spaja i povezuje robotiku u realnom fizičkom prostoru s 3D virtualnim svijetom. CoSpace Robot omogućuje korisnicima da kreiraju i programiraju robote u virtualnom i stvarnom okruženju koristeći istu programabilnu logiku. Dizajnirano je za integraciju informacijske tehnologije i učenje koncipirano na digitalnim igrama sa edukacijskom robotikom tako da stvara interes, žudnju i htjenje za bavljenje mlade generacije STEM područjem, računskim razmišljanjem i programiranjem,

CoSpace Robot sadrži sljedeće značajke:

✔Customisable 3D virtual environments with simulated real-world physics
✔Easy-to-learn and interactive graphical interface
✔Support high level programming language coding for the advanced users
✔Both virtual and real robot runs on same codes
✔Safe and conducive environment for users to experiment
✔FREE CoSpace Virtual Simulator for students

Web: COSPACE

CoSpace